Gia Nhập

Viết Nội Dung Tiếng Anh

Công Việc Tự Do

Viết bài đạt chuẩn SEO cho mọi sản phẩm công ty yêu cầu.

Bảo đảm nội dung bài đáp ứng đủ tiêu chuẩn công ty đề ra.

Thiết Kế Đồ Họa

Công Việc Toàn Thời Gian

Thiết kế những tác phẩm có sức ảnh hưởng cao cho sản phẩm của công ty.

Bàn giao lại thiết kế và sườn mẫu cho bộ phận khác (Developer, Content, Marketing và Sales).

Quản Lý Dự Án

Công Việc Toàn Thời Gian

Theo dõi, phát triển dự án từ bước đầu đến khi triển khai và sửa chữa.

Nhiệm vụ bao gồm: Chuẩn bị kế hoạch, lên chiến dịch, phân tích số liệu, tối ưu nội dung truyền thông, giảm thiểu ngân sách, đảm bảo chất lượng hiệu quả.